Projektai

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims programa

Lietuvos Raudonojo Kryžius, kaip ESFA partneris dalina paramą maistu devyniuose Raudonojo Kryžiaus skyriuose - Alytuje ir Alytaus rajone, Utenoje, Rokiškyje, Šilutėje, Kupiškyje, Kretingoje, Anykščiuose. 

Dalinimas vyksta pagal Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos nustatytus kriterijus bei paruoštas prašymų formas, kurias gyventojai galėjo užpildyti seniūnijose pagal gyvenamą vietą. Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neturi viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

2016 metais maisto paketus gavo apie 40 000 asmenų.

Projektą finansuoja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas.