Kaip tapti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus nariu

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus nariu gali tapti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, nepriklausomai nuo rasės, lyties, religijos ar politinių įsitikinimų.

Raudonojo Kryžiaus nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, neribojant amžiaus. Jaunesni kaip 18 metų asmenys teises ir pareigas įgyja LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Kaip tapti nariu?

Asmuo, pageidaujantis tapti Raudonojo Kryžiaus nariu, turi pateikti raštišką prašymą toje teritorijoje veikiančio LRKD skyriaus sekretoriui (kur kreiptis žiūrėkite Kontaktuose);

Nariu tampama nuo nario mokesčio sumokėjimo dienos;

Fiziniai asmenys už narystę moka ne mažesnį kaip 3 eurų metinį  LRKD nario  mokestį. Pensininkai, moksleiviai ir studentai moka ne mažesnį kaip 2 eurų metinį LRKD nario mokestį.

Raudonojo Kryžiaus nario teisės

·         LRKD nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio ar LRKD teikiamos paramos dydžio;
·         LRKD narys turi teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime pagal LRKD skyrių teritorijas;
·        LRKD nariai turi teisę susipažinti ir gauti informaciją apie LRKD veiklą;
·        LRKD narys bet kuriuo metu gali išstoti iš LRKD. Išstojusiam nariui jo sumokėtas kasmetinis nario mokestis ar LRKD nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
·        Laikytis LRKD Įstatų ir Pagrindinių Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus judėjimo principų.


LRKD nariai turi laiku sumokėti nustatytą kasmetinį nario mokestį;

LRKD narys LRKD Vyriausiosios valdybos sprendimu gali būti pašalinamas iš LRKD jeigu kompromituoja LRKD įvaizdį, nesilaiko Pagrindinių Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus judėjimo principų, LRKD Įstatų, nemokėjo nario mokesčio.