Aktualijos

Programos vadovė apie pagalbą pabėgėliams

2016-04-29

„Raudonojo Kryžiaus pabėgėlių programa savyje talpina labai daug. Pasitinkame pabėgėlius jiems kirtus Lietuvos sieną, teikiame humanitarinę pagalbą jiems laukiant Migracijos departamento sprendimo, o Lietuvai suteikus prieglobstį, dedame visas pastangas, kad pabėgėliai kuo greičiau sėkmingai integruotųsi. Esame pabėgėlių pagalbininkai kiekviename jų žingsnyje“ – pasakoja Aistė Gerikaitė Šukienė, pabėgėlių programos vadovė. 

Pralaimėtos bylos irgi tampa strateginėmis

2016-04-21

2015 metų gruodžio viduryje į Lietuvos Respubliką iš Graikijos perkeltai Irako piliečių šeimai oro uoste buvo įteiktas Migracijos departamento sprendimas suteikti šeimai papildomą apsaugą ir išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Nesutikdami su sprendimo dalimi, kuria jiems nesuteiktas pabėgėlio statusas, irakiečiai nusprendė sprendimą skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir kreipėsi į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugiją teisinės pagalbos.

Vyriausybėje aptarta probleminė situacija dėl gyvenamosios vietos deklaravimo užsieniečiams

2016-04-08

Nuo 2016 m. pradžios pasikeitė gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka. Anksčiau galiojusi tvarka leido asmenims, kurie nuomoja būstus nesant būsto savininko sutikimo deklaruoti gyvenamąją vietą konkrečiu būsto adresu, deklaruoti gyvenamąją vietą tiesiog savivaldybėje nenurodant konkretaus adreso. Nuo šių metų įsigaliojusi tvarka tokią galimybę palieka tik benamiams, asmenims, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, asmenims, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, asmenims, laikomiems tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose.

Nacionalinių Raudonojo Kryžiaus Draugijų Europoje pozicija dėl ES-Turkijos susitarimo

2016-03-23

Mes, Nacionalinės Raudonojo Kryžiaus Draugijos Europoje, išreiškiame didelį susirūpinimą dėl praėjusią savaitę pasiekto susitarimo tarp ES ir Turkijos dėl migracijos į Europą sumažinimo. Mes baiminamės, kad šio susitarimo vykdymas gali prieštarauti tarptautiniams ir ES pabėgėlių bei žmogaus teisių įstatymams. Taip pat norime pabrėžti, kad visos ES ir jos valstybių narių iniciatyvos privalo atitikti jų tarptautinius įsipareigojimus.