Pagalba seneliams

Pagyvenusių, vienišų žmonių priežiūra

Raudonojo Kryžiaus organizacijos misija - padėti socialiai remtiniems žmonėms visame pasaulyje.

Įgyvendindama įvairias programas, draugija siekia ne tik atsižvelgti į socialiai remtinų, pagyvenusių, vienišų bei lėtinėmis ligomis sergančių žmonių poreikius, bet ir gerinti gyvenimo kokybę, skatinti užimtumą ir mažinti socialinę atskirtį.

Mūsų veiklos tikslas - slaugyti bei prižiūrėti vienišus, senyvus, lėtinėmis ligomis sergančius asmenis, teikti jiems nuolatinę kompleksinę priežiūrą ir pagalbą jų namuose, tobulinti slaugytojų profesinius įgūdžius.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija su seneliais, vienišais bei lėtinėmis ligomis sergančiais asmenimis dirba nuo 1961 m. Programa pripažinta ne tik LR Vyriausybės (nuo 1995 m. dalis veiklų finansuojama SAM lėšomis), bet ir Tarptautinio Kryžiaus draugijų Federacijos.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos slaugytojos ne tik teikia moralinę, psichologinę pagalbą, bet ir slaugo neįgalius ar pagyvenusius, lėtinėmis ligomis sergančius asmenis namuose, siekia gerinti jų gyvenimo kokybę, mažinant jų socialinę atskirtį.
 
Darbas su pagyvenusiais, vienišais ir lėtinėmis ligomis sergančiais žmonėmis

Pagrindinis dėmesys yra skiriamas:
• vienišų, pagyvenusių, lėtinėmis ligomis sergančių  žmonių dvasinės pusiausvyros palaikymui;
• sveikai gyvensenai, mokymams visuomenei, savipagalbos grupėms;
• socialinio gerbūvio gerinimui;
• vienišų žmonių integravimui į visuomenę, siekiant panaikinti žmonių vienatvę;
• organizuoti susitikimus – vakaronės su vienišais, senyvo amžiaus, neįgaliais žmonėmis.

Programos:
1. LR SAM 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-115 patvirtinta  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos lėtinėmis ligomis sergančių, negalinčių savimi pasirūpinti žmonių nuolatinės priežiūros  2016-2018 metų  programa.

2.Savanorių mokymo programa socialinei veiklai  (trukmė 12 val.).