Punjabi translation

ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੀਮੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜਿਸ ਪਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ:ਇਸ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਮੈਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 1. ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ - ਸਟੇਟ ਬੌਰਡਰ ਗਾਰਡ ਸੇਵਾ ਕੋਲ;
 2. ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹੋ - ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਕੋਲ;
 3. ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ – ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਬੌਰਡਰ ਗਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼ਰਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੀਕ ਵੇਰਵੇ: ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ – ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ – ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫ਼ੋਟੋ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਵੇਗਾ।ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸ਼ਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਆਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ:

 • ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ;
 • ਸ਼ਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ;
 • ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਸਮੇਤ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਸੰਪੂਰਨ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।;
 • ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓ;
 • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆੰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ:

 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
 • ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੇਟ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ teisines.paslaugos@migracija.gov.lt (ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ILTU ਕੋਡ ਦਿਓ) 'ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ (ਸੰਪਰਕ ਮੀਮੋ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ)।

ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।

ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਏ ਜਾਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੀ ਗਈ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਂਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈੰਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਪੂਰਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗਾ।ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸਬੂਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ info@migracija.gov.lt 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ILTU ਕੋਡ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ)।

ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ?

ਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 10 ਵਪਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ: info@migracija.gov.lt.ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਕਿਹੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ।

 • ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
 • ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ:1) ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬੇਰਹਿਮ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ; 2) ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ; 3) ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਭਾਗ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ  (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ , ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ) ਕਰਕੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਰਿਫਿਊਲਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ/ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਜੇਕਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੇਟ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ)।ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੇਟ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰੇਗਾ।ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕੇਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਪਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੇਟ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ teisines.paslaugos@migracija.gov.lt ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੇਟ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ILTU ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ) ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ pranesk@migracija.gov.lt 'ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਮਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1408 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੌਰਡਰ ਗਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬੌਰਡਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਬੌਰਡਰ ਨਿਰੀਖਣ ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੌਰਡਰ ਗਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਹੈ:

 1. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;
 2. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ;
 3. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;
 4. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬੌਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਨਿਯਮਿਤ ਬੌਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ;
 5. ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;
 6. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ;
 7. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਡਾਕਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੌਰਡਰ ਗਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੌਰਡਰ ਗਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

1) ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ;

2) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹੋ;

3) ਉਹਨਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ);

4) ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ;

5) ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

6) ਜਦੋਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਅ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

1) ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੌਰਡਰ ਗਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ;

2) ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬੌਰਡਰ ਗਾਰਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ, ਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ;

3) ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੇ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੌਂਪਣਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ;

5) ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼;

6) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਂਗੇ।

ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਅ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

1) ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ) ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ;

2) ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ;

3) ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ;

4) ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ;

5) ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ;

6) ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ;

7) ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਫਿਊਜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ;

8) ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਜੋ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ (ਬੌਰਡਰ ਕਰਾਸਿੰਗ ਪੁਆਇਂਟਾਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਸਮੇਤ);

9) ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ;

10)ਨਾਬਾਲਗ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ(ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।;

11)              ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ,  ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ।

ਜੇਕਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ-ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

1) ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ;

2) ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ;

3) ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ;

4)ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ;

5) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ

, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।;

6) ਜੇਕਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ;

7) ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ

ਐੱਲ. ਸੇਪੀਗੋਸ ਜੀ.1, 10312 ਵਿਲਨੀਅਸ,

ਟੈਲੀ. 8 707 67000 or +370 5 271 7112

ਈ-ਮੇਲ:info@migracija.gov.lt

http://www.migracija.lt

Pabradė ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ

ਵਿਲਨੀਆਸ ਜੀ.100, 18177 Pabradė, Švenčionys ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਟੈਲੀ.+370 387 53 401

ਈ-ਮੇਲ: urc.sekretore@vsat.vrm.lt

ਮੇਡਿਨਿੰਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ

Pasieniečių g.11, Medininkų kaimas, ਵਿਲਨੀਆਸ ਰਾਜੋਨਾਸ

ਟੈਲੀ. +370 687 58406 or +370 646 64688

ਈਮੇਲ: v03358@vsat.vrm.lt

Kybartai ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ

J. Biliūno g.14B, Kybartai, Vilkaviškio ਰਾਜੋਨਾਸ

ਟੈਲੀ. +370 695 60409 or +370 646 64621

ਈ-ਮੇਲ: kybartu.urc.budetojas@vsat.vrm.lt

ਰੁਕਲਾ ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ

ਕਰਾਲਿਆਸ ਮਿੰਡੌਗੋ ਜੀ.18, 55283 ਰੁਕਲਾ, ਜੋਨਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ

ਟੈਲੀ.+370 3 497 3377, +370 698 48776

ਈਮੇਲ-: centras@rppc.lt

http://www.rppc.lt

ਨੌਜਿਨਿੰਕਈ ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ

A. Jaroševičiaus str.10B, ਵਿਲਨੀਅਸ

ਟੈਲੀ. +37067941315 or +37067214051

ਈ-ਮੇਲ: naujininkai@rppc.lt

ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਈ-ਮੇਲ: teisines.paslaugos@migracija.gov.lt

ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਗਣਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (UNHCR) ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ

A. Jakšto g.12, 01105 ਵਿਲਨੀਅਸ

ਟੈਲੀ.+370 5 210 7416

ਈ-ਮੇਲ: swestprotection@unhcr.org

http://www.unhcr.se/lt/home.html

UNHCR ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (IOM) ਵਿਲਨੀਅਸ ਆਫਿਸ

A. Jakšto g.12, 01105 ਵਿਲਨੀਅਸ

ਟੈਲੀ.+370 5 261 0115

ਈ-ਮੇਲ: iomvilnius@iom.lt

http://www.iom.lt

IOM ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।IOM ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ

A. Juozapavičiaus g.10A, 09311 ਵਿਲਨੀਅਸ,

ਟੈਲੀ.+370 5 212 7322

ਈ-ਮੇਲ: legal@redcross.lt

http://www.redcross.lt

ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਲਨੀਅਸ ਆਰਚਡੀਓਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਰੀਟਾਸ

Kalvarijų g.39, ਵਿਲਨੀਅਸ

ਟੈਲੀ.:+370 673 24 225

ਈ-ਮੇਲ: kulturunamai@vilnius.caritas.lt

http://www.vilnius.caritas.lt

ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ-ਮਾਤਰ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ/ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਪ੍ਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ legal@redcross.lt, ਟੈਲੀ. ਨੰ +370 5 212 7322 'ਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।