Projektai

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims programa

Lietuvos Raudonasis Kryžius, kaip Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (ESFA) partneris dalina paramą maistu devyniuose Raudonojo Kryžiaus skyriuose - Alytuje ir Alytaus rajone, Utenoje, Rokiškyje, Šilutėje, Kupiškyje, Kretingoje, Anykščiuose. 

Dalinimas vyksta pagal Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) nustatytus kriterijus bei paruoštas prašymo formas (tikslesnę informaciją žiūrėkite priimk.lt), kurias gyventojai gali užpildyti seniūnijose pagal gyvenamą vietą. Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neturi viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

Maisto paketai 2017 metais dalinami vasario, balandžio, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais.

Visa inforrmacija apie maisto produktų krepšelius bei jų dalinimą yra pakelbta  Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo  svetainėje priimk.lt.

Tikslūs maisto dalinimo grafikai yra skelbiami vietinių savivaldybių tinklapiuose, vietinėje spaudoje, skelbimų lentose, socialiniuose tinkluose bei kitose gyventojams prieinamose žiniasklaidos priemonėse.

2016 metais maisto paketus gavo apie 40 000 asmenų.

Projektą finansuoja Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas.