Mūsų širdys ir rankos - Ukrainai!

Lietuvos Raudonasis Kryžius, Maltiečiai, Caritas, Maisto bankas ir Gelbėkit vaikus pradeda rinkti lėšas nuo karo Ukrainoje bėgantiems ukrainiečiams. Surinktos lėšos bus skiriamos humanitarinei pagalbai, pirmai psichosocialinei pagalbai ir pirmajai pagalbai teikti.

Susivienykime šią svarbią akimirką dar kartą ir parodykime, kad šiuo metu MŪSŲ ŠIRDYS IR RANKOS – UKRAINAI!

Aukoti galite trumpuoju numeriu 1485 - auka 5 Eur arba aukok.lt platformoje.