Padėk veikti savanorių pajėgoms ligoninėse!

2020 m. gruodį - 2021 m. sausį vykdėme lėšų rinkimo kampaniją pagalbai ligoninėse ir globos įstaigose organizuoti. 

Kampanijos metu surinkome virš 23 000 Eur. Detalią ataskaitą pateiksime netrukus.

Lietuvos Raudonasis Kryžius siunčia savanorių pajėgas ten, kur be papildomų rankų viskas sustotų – į ligonines, senelių globos namus ar į namus pas negalinčius pasirūpinti savimi, įsigyti vaistų ar maisto.

Šiuo metu šalyje susiduriame su ypatinga situacija, kai sergamumo COVID-19 skaičiai išlieka aukšti, o valandų neskaičiuojantiems medikams darosi sunku padėti visiems sergantiesiems. Todėl pasaulinės pandemijos išvargintiems įstaigų darbuotojams kritiškai reikia papildomų rankų.

Lėšos reikalingos tam, kad galėtumėme nusiųsti kuo daugiau savanorių pajėgų ten, kur be papildomų rankų viskas sustotų.

Pagalbos ligoninėms ir globos įstaigoms veiklą tęsiame. Surinktas lėšas naudojame savanorių atrankoms ir mokymams, efektyviam savanorių koordinavimui, palaikymui ir sudėtingų problemų sprendimui krizinėse situacijose, taip pat savanorių apsaugos priemonėms bei transporto išlaidoms ir kitai būtinajai pagalbai pandemijos metu.