Humanitarinė pagalba

Pagalba žmonėms kritinėse situacijose

Mūsų tikslas - padėti labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms Lietuvoje ir kitiems nelaimės ištiktiems asmenims visame pasaulyje.

Lietuvos Raudonasis Kryžius  vykdo įvairią pagalbą socialiai remtiniems asmenims, senjorams, neįgaliesiems, ligoniams, našlaičiams ir be globos likusiems vaikams, bedarbiams ir kitiems nelaimės ištiktiems asmenims.

Lietuvos Raudonojo Kryžius dalina paramą maistu devyniuose Raudonojo Kryžiaus skyriuose - Alytuje ir Alytaus rajone, Utenoje, Rokiškyje, Šilutėje, Kupiškyje, Kretingoje, Anykščiuose. 

Dalinimas vyksta pagal Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos nustatytus kriterijus bei paruoštas prašymų formas, kurias gyventojai galėjo užpildyti seniūnijose pagal gyvenamą vietą. Pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neturi viršyti 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį.

.