Pagalba Beiruto sprogimo aukoms

Jūsų dėka Lietuvos Raudonasis Kryžius nukentėjusiems nuo sprogimų Beirute surinko 8318 eurų.

Katastrofos Libano sostinėje Beirute metu šimtai žmonių žuvo, tūkstančiai buvo sužeisti, o daugiau nei 300 tūkst. neteko namų. Lietuvos Raudonasis Kryžius rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais kvietė Lietuvos žmones prisidėti prie humanitarinės pagalbos nuo nelaimės nukentėjusiems Beiruto gyventojams.

Kas nutiko Beirute?

Rugpjūčio 4 dieną užsidegus uosto sandėliams Beirute nugriaudėjo du galingi sprogimai. Antrąjį sprogimą girdėjo ir už 250 km esančio Kipro gyventojai, o jo galingumas prilygo 3,3 balo žemės drebėjimui.

Nelaimė nusinešė mažiausiai 220 gyvybių, sužeisti buvo daugiau nei 6 tūkst. žmonių, o daugiau nei 300 tūkst. Beiruto gyventojų prarado namus. Sprogimo metu labiausiai nuniokota uosto teritorija, apgriauti net 10 km spinduliu nuo nelaimės vietos nutolę rajonai, pažeistos arba sugriautos 15 ligoninių ir 120 mokyklų.

Taip pat sunaikintos medikamentų ir medicinos priemonių atsargos bei didelė dalis uoste saugotų grūdų atsargų. Skaičiuojama, kad sprogimo padaryta žala Libano sostinei gali viršyti net 12 mlrd. eurų.

Tarptautine Raudonojo Kryžiaus judėjimo lėšų rinkimo kampanija siekiama surinkti 20 milijonų Šveicarijos frankų, skirtų paremti Libano Raudonąjį Kryžių, kad pastarasis galėtų 24 mėnesius teikti pagalbą ir remti nuo Beiruto uoste įvykusių sprogimų nukentėjusius žmones, sutelkdamas dėmesį į sveikatą, pragyvenimo šaltinius ir pagrindinius poreikius, būstą, vandenį, sanitariją ir higienos skatinimą, nepamirštant šalyje vykstančios COVID-19 pandeminės ir ekonominės suirutės. Šiuo metu tarptautinė bendruomenė Beirutui jau skyrė beveik 3.5 mln. Šveicarijos frankų.

Lietuvos žmonių surinktos aukos bus skirtos prisidėti prie šios didelio mąsto pagalbos akcijos:

  • Humanitarinės pagalbos būtiniausiomis priemonėmis;
  • Pastogės suteikimo;
  • Aprūpinimo vandeniu, higienos priemonėmis ir sanitarijos užtikrinimo;
  • Pirmosios psichologinės pagalbos teikimo pažeidžiamoms grupėms;
  • Sveikatos priežiūros.
Kaip Libano Raudonasis Kryžius padeda nukentėjusiems Beirute ?

Iškart po sprogimo Libano Raudonasis Kryžius sutelkė ir į vietą dislokavo greitosios medicinos pagalbos automobilius bei medikus: į įvykio vietą atvyko 75 greitosios medicinos pagalbos automobiliai, skirti suteikti pirmąją pagalbą bei nugabenti sužeistuosius į artimiausias ligonines, taip pat tam, kad evakuotų 2 pagrindines Beiruto ligonines, kurios patyrė didelę žalą.

Nuo nelaimės pradžios iki spalio 4 d. Libano Raudonasis Kryžius:

  • Dėl didelio sužeistųjų skaičiaus bei drastiško kraujo donorystės poreikio LRK daugumoje šalies ligoninių atidarė kraujo centrus: surinktų kraujo maišelių skaičius pasiekė apie 6392, o reaguojant į sprogimą ligoninėms buvo išdalinta apie 7295.
  • Per savo sveikatos centrus bei mobiliuosius medicinos skyriusnedelsdamas reagavo į skubias problemas, susijusias su didžiuliais medicininiais poreikiais ir ligoninių perkrova. 4534 asmenų buvo gydomi mobiliuosiuose medicinos punktuose, maždaug 5853 asmenims buvo suteikta psichologinė bei socialinė parama.
  • Daugeliui Libano gyventojų netekus namų bei labai stipriai išaugus sveikatos priežiūros poreikiui, LRK tenkino nukentėjusiųjų pagrindinius poreikius ir padėjo maždaug 1000 šeimų, surandant jiems laikiną prieglobstį bei aprūpinant antklodėmis, maisto ir higienos rinkiniais ir kt.
  • Per du mėnesius išdalino daugiau 14 8000 dezinfekcinių priemonių ir veido kaukių, daugiau nei 11 100 maisto paketų, 3200 karšto maisto davinių, 9200 higienos rinkinių, 2006 būtinųjų paketų kūdikiams, beveik 5000 nukentėjusių gavo finansinę paramą. 
  • Aktyvavus "karštąją liniją" Libano Raudonasis Kryžius atsiliepė į beveik 17 000 skambučių, padėdamas atkurti šeimos ryšius, patenkinti maisto ir kitos būtinosios pagalbos poreikius.

Lėšų rinkimo kampanijos išlaidos: 1536 Eur (viešinimas ir banerinė reklama Delfi, Facebook).
Dėkojame:
LRT, kuri vaizdo klipą ir bėgančią eilutę transliavo nemokamai.
Agentūrai "Darbas ir duona", prisidėjusiai prie šios kampanijos ir neatlygintinai sukūrusiai vaizdo klipą. 
Mobilaus ryšio operatoriams Telia, Bitė ir Tele2 bei UAB "TCG Telecom" be mokesčių administravusiems įmokas trumpuoju numeriu.
Agentūrai "What about", sukūrusiai kampanijos banerius.

Visa paramos suma, atskaičius paminėtas išlaidas, bus pervesta Tarptautinei Raudonojo Kryžiaus federacijai ir skirta Libano Raudonojo Kryžiaus pagalbai Beirute. Lietuvos Raudonasis Kryžius šioje lėšų rinkimo pagalbos kampanijoje nepasilieka jokio administravimo mokesčio.