Pagalba pabėgėliams ir migrantams

Pasienio stebėsena

Lietuvos Raudonasis Kryžius jau nuo 2004 metų yra patikimas Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos (JTVPK) įgyvendinantis partneris Lietuvoje, užtikrinantis profesionalios teisinės pagalbą pabėgėliams teikimą Lietuvoje.

2010 metais Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro regioninis biuras Baltijos ir Šiaurės šalims bei Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija pasirašė sutartį dėl bendradarbiavimo sprendžiant klausimus, susijusius su prieglobsčio prašytojais. Sutartimi siekiama prisidėti prie skaidrios prieglobsčio sistemos kūrimo ir užtikrinti, kad prieglobsčio prašytojų teisės yra užtikrinamos nuo jų patekimo į Lietuvos teritoriją.

Pagal šią sutartį Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai informuoja Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovus apie pasienyje prieglobsčio prašančius žmones. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus atstovai turi teisę vykti į pasienio kontrolės punktus ir stebėti ne tik prieglobsčio prašymų pateikimo procedūras, bet taip pat pareigūnų atliekamus procedūrinius veiksmus, vertinti prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas bei suteikti šiems žmonėms pirminę teisinę informaciją apie prieglobsčio procedūras Lietuvoje.
 
Šio bendradarbiavimo rėmuose Lietuvos Raudonojo Kryžius atstovai:
 
· stebi, kaip pateikiami prieglobsčio prašymai pasienio kontrolės punktuose ar Užsieniečių registracijos centre;
· seka, kokie yra tolimesni institucijų veiksmai;
· vertina, kokios yra prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo sąlygos;
· rengia konfidencialias stebėsenos ataskaitas ir pranešimus.

Stebėtojai ir jų kontaktai:

Violeta Masteikienė stebesena@redcross.lt