Pralaimėtos bylos irgi tampa strateginėmis

2015 metų gruodžio viduryje į Lietuvos Respubliką iš Graikijos perkeltai Irako piliečių šeimai oro uoste buvo įteiktas Migracijos departamento sprendimas suteikti šeimai papildomą apsaugą ir išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Nesutikdami su sprendimo dalimi, kuria jiems nesuteiktas pabėgėlio statusas, irakiečiai nusprendė sprendimą skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir kreipėsi į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugiją teisinės pagalbos.

 
2015 metų gruodžio pabaigoje Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo pateiktas skundas dėl Migracijos departamento sprendimo nesuteikti šeimai pabėgėlio statuso, nurodant priežastis, kodėl šeimai turėjo būti suteiktas pabėgėlio statusas, ir atkreipiant Teismo dėmesį į Migracijos departamento atliktų procedūrų trūkumus, nesuderinamus su ES Prieglobsčio procedūrų direktyvos reikalavimais.
 
2016 m. balandžio 5 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas atmetė skundą kaip nepagrįstą savo pranešime nurodydamas, kad "Migracijos departamentas pabėgėlių iš Irako prašymą išnagrinėjo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo tvarką. [...] Byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina, kad prieglobsčio prašytojai nepateikė pakankamai argumentų dėl individualaus persekiojimo, nukreipto tiesiogiai prieš juos ir jų nepilnamečius vaikus, dėl pavojaus Irake dėl 1951 m. Ženevos konvencijoje „Dėl pabėgėlių statuso" išvardytų priežasčių bei dėl LR įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties apibrėžtų pabėgėlio statuso kriterijų, todėl Migracijos departamentas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjams ir jos nepilnamečiams vaikams suteikti pabėgėlio statusą pagal šio įstatymo 86 str. 1 dalį nėra teisinio pagrindo“.
 
Irako piliečiai priėmė sprendimą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo neskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
 

Nepaisant to, pirmosios taikytos procedūros apskundimas teismui, panašu, turi įtakos toliau taikomoms procedūroms naujai perkeltiems asmenims. Sirijos piliečių poros, perkeltos į Lietuvą, pirminės apklausos buvo atliktos oro uoste, apklausa dėl prieglobsčio motyvų atlikta apgyvendinus pabėgėlius Rukloje, o išsamiai ir nuodugniai išnagrinėjus bylą priimtas sprendimas suteikti porai pabėgėlio statusą ir išduoti leidimus nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Tikimės, kad ES direktyvų reikalavimus atitinkančios procedūros bus taikomos ir kitiems perkeltiems būsimiems Lietuvos gyventojams.
 

Ši byla yra Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos įgyvendinto projekto "Migracija ir žmogaus teisės: migrantų orumo apsauga" dalis, kuriuo siekiama gerinti pabėgėlių ir migrantų teisių įgyvendinimą Lietuvoje. Projektą finansavo Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programa Lietuvoje.