Raudonojo Kryžiaus Gerumo Dienos

2021 metai mums ir mūsų šaliai nebuvo patys lengviausi. Tačiau nepaisant visų sunkumų, drauge su valstybe ir neabejingais žmonėmis ištiesėme pagalbos ranką ligoninėse be pertraukų plušantiems medikams. Rūpinomės vienišais vyresniais žmonėmis, kuriems "karantinas" tęsiasi metų metus. Aukojome šiltus drabužius, higienos reikmenis bei kitus būtiniausius daiktus į šalį atvykusiems migrantams.

Tai tik keli pavyzdžiai, kurie iliustruoja, jog kartais reikia visai nedaug – vienybės ir paprasto žmogiško gerumo. Tad gruodį klausėme: "Gal dar po vieną gerą darbą šiemet?" ir gruodžio 10-12 d. paskelbėme Raudonojo Kryžiaus Gerumo dienomis, kurios vyko penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Gerumo dienų savaitgalį iš viso buvo surinkta 15 000 Eur! Surinktos lėšos padalintos skirtingiems Lietuvos Raudonojo Kryžiaus miestų skyriams ir skirtos organizacijos veiklų stiprinimui bei tobulinimui.

Dėkojame visiems Lietuvos Raudonojo Kryžiaus darbuotojams ir savanoriams,  prisidėjusiems prie šios gerumo iniciatyvos. Tariame nuoširdų ačiū kiekvienam, prisidėjusiam prie surinktos sumos, nepraėjusiam pro šalį ir skyrusiam brangų savo laiką geram žodžiui, trumpam pokalbiui ar paprasčiausiai šypsenai.