Pagalba karinių konfliktų ir stichinių nelaimių aukoms

Šeimos ryšių atkūrimas

Įvairiose pasaulio šalyse kyla kariniai konfliktai, vidaus neramumai, stichinės nelaimės, kurių metu daugelis žmonių praranda ryšį su savo artimaisiais. Šeimos ryšių atkūrimas yra viena iš pagrindinių Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Judėjimo veiklos dalių. Šių paieškų darbą visame pasaulyje vykdo ir koordinuoja Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Komiteto Centrinė paieškų agentūra. Šioje veikloje dalyvauja ir Lietuvos Raudonasis Kryžius.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Paieškų tarnyba paieškas vykdo per Tarptautinį Raudonojo Kryžiaus komitetą, paieškų agentūrą Ženevoje, viso pasaulio Nacionalines Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijas.
  

Mūsų tikslas: 

  • Padėti atnaujinti ryšį su giminaičiais, kurie dėl karinių konfliktinių, politinių perversmų, stichinių nelaimių prarado kontaktą;
  • Ieškoti karo metu žuvusių kareivių kapų šalyje ir užsienyje;
  • Ieškoti pabėgėlių šeimos narių, užtikrinant pabėgėlių šeimos vienybės principą;
  • Tarpininkauti, ieškant patvirtinančių dokumentų apie: priverstinius darbus karo metu, buvimą koncentracijos ir karo belaisvių stovyklose, buvimą žydų getuose, buvimą evakuacijoje;
  • Raudonojo Kryžiaus laiškas-žinutė (suteikia galimybę apsikeisti šeimos naujienomis įvykus kariniam bei ginkluotam konfliktams, vidaus neramumams, stichinei nelaimei, kada įprastos ryšio priemonės neįmanomos).

 Paieškas atliekame nemokamai bei garantuojame konfidencialumą.

Asmeninių duomenų apsauga

  • Informacija, kurią pateikia ieškovas, nebus skelbiama kitiems asmenims, organizacijoms ar vyriausybinėms įstaigoms.
  • Niekam negali būti suteiktas nei ieškovo nei ieškomo asmens adresas, ieškomo asmens adresas duodamas ieškovui tik sutikus ieškomajam asmeniui.

 
Norint pasinaudoti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus paieškų tarnyba, užpildykite paieškos formą ir atsiųskite žemiau nurodytam kontaktiniam asmeniui.

Kontaktai:

Paieškų koordinatorė
Birutė Raitelaitytė
Tel. 8 5 2611914
El.paštas: 
tracing@redcross.lt