Pagalba pabėgėliams ir migrantams

Strateginis bylinėjimasis

Lietuvos Raudonasis Kryžius vykdo strateginį bylinėjimąsi prieglobsčio prašytojų, pabėgėlių ir migrantų teisių užtikrinimo klausimais. Šia veikla siekiama formuoti ir keisti nacionalinių teismų praktiką užtikrinant, kad tarptautiniais ir Europos Sąjungos teisės aktais garantuojamos teisės būtų tinkamai įgyvendinamos ir Lietuvoje.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai ypatingą dėmesį skiria prieglobsčio prašytojų sulaikymo ir prieglobsčio byloms. Įvertinamas užsieniečių ar jų šeimų pažeidžiamumas. Taip pat imamasi tų bylų, kuriomis svarbu atkreipti dėmesį, jog galiojančiuose teisės aktuose neatsižvelgiama į ypatingą pabėgėlių teisinę padėtį ir dėl patiriamo persekiojimo apribotas galimybes naudotis visomis žmogaus teisėmis.


Skaitykite: