Raudonojo Kryžiaus judėjimas

Tarptautinė humanitarinė teisė

Tarptautinė humanitarinė teisė
Tarptautinės teisės šaka, reguliuojanti ginkluotų konfliktų šalių teisinę padėtį, siekianti sušvelninti ginkluoto konflikto poveikį apsaugant konflikte nedalyvaujančius arba nebedalyvaujančius asmenis ir reglamentuojanti karo veiksmų vykdymo priemones bei metodus.

Lietuvos Respublika, pasirašydama ir ratifikuodama Ženevos konvencijas dėl karo aukų apsaugos ir 1977 m. bei 2005 m. jų papildomus protokolus (Žin. 2000, Nr. 63-1904) įsipareigojo supažindinti visuomenę – kariškius ir civilius – su šių tarptautinių dokumentų turiniu. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija yra valstybės pagalbininkė šioje srityje.
 

Lietuvos Raudonasis Kryžius, bendradarbiaudamas su Tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus komitetu, tarptautinės humanitarinės teisės veiklą vykdo nuo 1998 metų. 

  • Rengia ar padeda rengti seminarus, kursus, mokymus, vasaros mokyklas (akademijas) bei kitokius renginius humanitarinės teisės tema;
  • Skleidžia žinias apie humanitarinę teisę per Lietuvos žiniasklaidą;
  • Teikia konsultacijas bei literatūrinę medžiagą humanitarinės teisės bei Raudonojo Kryžiaus emblemos naudojimo klausimais;
  • Bendradarbiauja su valstybės institucijomis įgyvendinant humanitarinę teisę Lietuvoje.
  • Svarbią vietą užima ir Raudojo Kryžiaus emblemos ir pavadinimo apsauga, pažeidėjų įspėjimas ir perdavimas teisėsaugos institucijoms.