Pagalba pabėgėliams ir migrantams

Teisinė pagalba

Nuo 1996 metų vykdome veiklą, skirtą pagerinti pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų situaciją Lietuvoje ir užtikrinti efektyvų jų teisių įgyvendinimą nuo pirmos jų atvykimo į Lietuvą dienos iki sėkmingos integracijos pabaigos.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai kartu su socialiniais darbuotojais vyksta pasitikti iš Graikijos, Italijos ir Turkijos perkeliamų pabėgėlių į Vilniaus tarptautinį oro uostą, kur konsultuoja atvykusius asmenis prieglobsčio procedūrų ir integracijos Lietuvoje klausimais.

Lietuvos Raudonasis Kryžius taip pat siekia užtikrinti efektyvų prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimą – prieglobsčio procedūros metu Užsieniečių registracijos centre, Pabradėje, teisininkai teikia teisines konsultacijas įvairiais prieglobsčio prašytojams kylančiais klausimais (ypatingas dėmesys teikiamas sulaikytiems prieglobsčio prašytojams), rengia prašymus, skundus sulaikymo ir prieglobsčio bylose bei atstovauja prieglobsčio prašytojų interesams teismuose ir kitose valstybinėse institucijose.

Teisinės konsultacijos Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkų taip pat teikiamos prieglobstį gavusiems asmenims, gyvenantiems Pabėgėlių priėmimo centre, Rukloje, bei migrantams ir pabėgėliams Lietuvos Raudonojo Kryžiaus būstinėje, Vilniuje, Centre InLT, Kaune, bei Infocentre migrantams, Klaipėdoje.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus teisininkai taip pat teikia teisines konsultacijas dėl pilietybės suteikimo asmenims be pilietybės. Esant poreikiui, rengiami dokumentai teismui dėl juridinio fakto nustatymo ir asmenims be pilietybės atstovaujama teismuose.

Be to, Lietuvos Raudonasis Kryžius, įgyvendindamas išsiuntimo monitoringą, stebi, ar nėra pažeidžiamos išsiunčiamų užsieniečių teisės išsiuntimo procedūros metu.

Teisinės pagalbos kontaktai: legal@redcross.lt