Pagalba pabėgėliams ir migrantams

Integracija

Integracija – abipusis užsieniečių ir priimančios visuomenės adaptacijos procesas, turintis užtikrinti užsieniečių teises ir lygias galimybes dalyvauti kuriant valstybės gerovę ir naudotis valstybės ir visuomenės ištekliais darbo rinkoje, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, politinio ir pilietinio dalyvavimo srityse.

Lietuvos Raudonasis Kryžius aktyviai dalyvauja integracijos procese, kaip valstybės pagalbininkas įgyvendinant valstybės integracijos programą, skirdamas kuratorius, dirbančius individualiai su kiekvienu prieglobstį gavusiu asmeniu ar šeima ir padedančius ieškotis būsto bei įsidarbinimo galimybių, organizuojančius lietuvių kalbos kursus, konsultuojančius įvairiais kasdieniais klausimais. Be to, įvairias paslaugas tiek pabėgėliai, tiek migrantai gauna ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus administruojamuose centruose – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Kauno centre ir Infocentre migrantams, Klaipėdoje.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus  Kauno centras

Siekdamas prisidėti prie efektyvesnės pabėgėlių integracijos Lietuvoje, Lietuvos Raudonasis Kryžius 2004 m. Kaune atidarė Pabėgėlių dienos centrą. Pagrindinė šio centro misija – padėti pabėgėliams lengviau integruotis Lietuvos visuomenėje, drauge spręsti iškilusias problemas, pamažu įgalinant pabėgėlius tapti savarankiškais mūsų visuomenės nariais.

Nuo 2016 m. centre centre kasdien priimami ne tik į Lietuvą atvykę pabėgėliai, bet ir visi trečiųjų šalių piliečiai iš Ukrainos, Baltarusijos, Afganistano, Čečėnijos, Eritrėjos ir kitų valstybių. Centro socialinės darbuotojos teikia užsieniečiams aktualią informaciją įsidarbinimo, švietimo, mokesčių, socialinių garantijų, gyvenamojo būsto, sveikatos paslaugų ir kitomis temomis. Pabėgėliai centruose gali gauti profesionalią teisininkų pagalbą, esant poreikiui – individualias psichologo konsultacijas.

Integracijos centrų durys atviros ir mūsų tautiečiams. Čia rengiami edukaciniai užsiėmimai pabėgėlių ir lietuvių vaikams bei suaugusiems: įvairūs pažintiniai žaidimai, kūrybinės pasakų, teatro, dailės, keramikos dirbtuvės.


Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Infocentras


Pastaraisiais metais Klaipėdoje taip pat veikia infocentras migrantams. Centre teikiamos socialinės, teisinės, psichologinės, profesinio orientavimo konsultacijos, organizuojami informaciniai renginiai (seminarai migrantams aktualiomis temomis), lietuvių kalbos mokymai bei visuomenės pažinimo mokymai.

Minėtomis paslaugomis siekiama užpildyti trečiųjų šalių piliečių informacines spragas, palengvinti integracijos procesą bei gerinti gyvenimo Lietuvoje kokybę. Šių paslaugų kompleksas suteikia galimybę trečiųjų šalių piliečiams jaustis laisviau, aktyviau dalyvauti priimančios šalies gyvenime, susipažinti su miestų gyvenimu, bendruomene, kultūra, tradicijomis, užsiimti įvairiomis veiklomis, susirasti darbą ir pan. Visa tai turi teigiamos įtakos trečiųjų šalių piliečių adaptacijai ir jų integracijai Lietuvoje.