Pirmosios pagalbos situacijos

Gyvenime gali pasitaikyti nemažai situacijų, kai šalia esančiam žmogui gali prireikti Jūsų pagalbos. Čia peržvelgėme kai kurias iš jų:
1. Ką reikia žinoti skambinant skubios pagalbos tel. numeriu 112?

Skambink bendrosios pagalbos tel. numeriu 112 pats/pati arba paprašyk šalia esančio žmogaus, kuris bus prie nukentėjusiojo iki tol, kol atvyks greitoji pagalba.

Svarbi informacija, kurią reikia pateikti kviečiant greitąją pagalbą:

Aiškiai pasakyk dispečeriui savo vardą ir tai, kad esi nelaimingo atsitikimo vietoje.

 1. Tikslią nelaimingo atsitikimo vietą. Nurodyk rajoną, gatvės pavadinimą, adresą ir kitus orientyrus, pvz., išskirtinius greta esančius pastatus, kelio pavadinimą ar objektus.
 2. Nelaimingo atsitikimo tipą ir sunkumą  Pvz.: "Eismo įvykis, du automobiliai, kelias užblokuotas, trys žmonės prispausti".
 3. Nukentėjusiųjų skaičių, lytį ir amžių. Pvz.: "Vienas vyras, apie šešiasdešimties metų, sunkiai kvėpuoja, įtariamas širdies smūgis".
 4. Detaliai papasakok apie esančius pavojus. Pvz. aplinkoje dujos, elektros linijų pažeidimai, nuodingosios medžiagos, nepalankios oro sąlygos.
 5. Nepadėk ragelio pirmas/-a, vykdyk  dispečerio/-rės nurodymus.
 6. Pasitik atvykstantį greitosios pagalbos automobilį.
2. Pirmoji pagalba suaugusiajam, kuris praradęs sąmonę ir nekvėpuoja. Pradinis gaivinimas.

Įvertink įvykio vietos saugumą. Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink ar tau ir nukentėjusiajam negresia pavojus ir ar aplinka yra saugi.

Pirmoji pagalba:

 1. Patikrink ar nukentėjusysis turi sąmonę. Pajudink jį už pečių ir paklausk "Kas atsitiko? Ar viskas gerai?". Jei nukentėjusysis nereaguoja, jis yra praradęs sąmonę.
 2. Jei nukentėjusysis nereaguoja, nurodyk  greta esančiam asmeniui kviesti greitąją pagalbą tel. 112 arba kviesk pats/-i. Įjunk garsiakalbį ir vykdyk dispečerio instrukcijas.
 3. Atverk kvėpavimo takus. Atsiklaupk šalia nukentėjusiojo ties jo krūtine, vienos rankos delną uždėk ant nukentėjusiojo kaktos ir švelniai atlošk galvą. Kitos rankos dviem pirštais pakelk smakrą.
 4. Patikrink kvėpavimą. Palenk savo skruostą ties nukentėjusiojo burna ir klausyk, pajausk ar jis kvėpuoja. Žiūrėk ar kilnojasi jo krūtinė. Tikrink ne ilgiau nei 10 sek.
 5. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, nedelsiant pradėk gaivinimą. Uždėk vienos rankos kaulinę delno dalį ant krūtinkaulio centro, o ant jos uždėk kitos rankos plaštaką.
 6. Daryk  30 krūtinės paspaudimų 100-120 kartų/1 min. dažniu. Paspaudimų gylis - 5-6 cm.
 7. Daryk 2 įpūtimus. Atvėręs/-usi kvėpavimo takus, vienos rankos dviem pirštais suspausk minkštąją nosies dalį. Įkvėpk ir savo lūpomis apžiok nukentėjusiojo lūpas ir padaryk įpūtimą. Įpūtimo trukmė 1 sekundė.
 8. Paspaudimus ir įpūtimus santykiu 30:2 pakaitomis kartok tol, kol atvyks greitoji pagalba, nukentėjusysis atsigaus pats arba pavargsi. Po 2 minučių gaivinimo (2 ciklai), patikrinkite kvėpavimą.

Svarbu:   

            Jei negali, nemoki ar neturi galimybės daryti įpūtimų, gaivinti galima darant tik krūtinės paspaudimus, daryti 100 – 120 paspaudimų per minutę, be sustojimo.

            Jei pagalbą teikia daugiau kaip vienas asmuo, keiskitės kas 1–2 minutes, tik labai trumpam nutraukdami krūtinės ląstos paspaudimus.

3. Pirmoji pagalba suaugusiajam, kuris praradęs sąmonę, bet kvėpuoja. Stabili padėtis.

Įvertink įvykio vietos saugumą. Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą, įsitikink ar tau ir nukentėjusiajam negresia pavojus ir ar aplinka yra saugi.

Pirmoji Pagalba:

1. Patikrink  ar nukentėjusysis turi  sąmonę. Pajudink jį už pečių ir paklausk "Kas atsitiko? Ar viskas gerai?". Jei nukentėjusysis nereaguoja, jis yra praradęs sąmonę.

Jei nukentėjusysis nereaguoja,  nurodyk greta esančiam asmeniui kviesti greitąją pagalbą tel. 112. Vykdyk dispečerio instrukcijas.

2. Atverk kvėpavimo takus. Atsiklaupk šalia nukentėjusiojo ties jo krūtine. Vienos rankos delną uždėk ant nukentėjusiojo kaktos ir švelniai atlošk galvą. Kitos rankos dviem pirštais pakelk smakrą.

3. Patikrink kvėpavimą. Palenk savo skruostą ties nukentėjusiojo burna ir klausyk, pajausk ar jis kvėpuoja. Žiūrėk ar kilnojasi jo krūtinė. Tikrink ne ilgiau nei 10 sek.

4. Jeigu nukentėjusysis kvėpuoja, paguldyk jį į stabilią  padėtį:

 • Nuimk jo akinius ir iš  kišenių išimk stambius daiktus;
 • Įsitikink, kad abi nukentėjusiojo kojos ištiestos;
 • Nukentėjusiojo ranką, kuri yra arčiau tavęs, padėk stačiu kampu jo kūno atžvilgiu, sulenktą per alkūnę ir delnu į viršų;
 • Viena ranka paimk nukentėjusiojo ranką, kuri yra toliau nuo tavęs, už plaštakos, perkelk per jo krūtinę ir padėk po artimiausiu skruostu delnu į viršų. Rankos nepaleisk;
 • Kitą savo ranką uždėk ant nukentėjusiojo kojos (virš kelio) ir patrauk sulenkdamas jo koją per kelią taip, kad visa pėda liestų žemę;
 • Viena ranka laikydamas nukentėjusiojo delną po jo skruostu, kita ranka patrauk jo sulenktą koją  link savęs taip paridenandamas/-a nukentėjusįjį ant šono;
 • Pataisyk viršuje esančią koją taip, kad ji būtų sulenkta stačiu kampu per kelią;
 • Iškviesk greitąją pagalbą tel. 112 , jei to dar nepadarė, stebėk kvėpavimą;
 • Būk pasiruošęs pradėti gaivinti;

Svarbu: Jei įtari stuburo traumą – nejudink nukentėjusiojo!                                             

4. Pirmoji pagalba suaugusiajam, kuris be sąmonės, nekvėpuoja prijungiant automatinį išorinį defibriliatorių (AID)

Įvertink įvykio vietos saugumą. Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą, įsitikink ar tau ir nukentėjusiajam negresia pavojus ir ar aplinka yra saugi.

Pirmoji pagalba:

 1. Patikrink ar nukentėjusysis  turi sąmonę. Pajudink jį už pečių ir paklausk "kas atsitiko? Ar viskas gerai?". Jei nukentėjusysis nereaguoja, jis yra nesąmoningas.
 2. Jei nukentėjusysis nereaguoja, nurodyk šalia esančiam asmeniui kviesti greitąją pagalbą tel. 112.
 3. Atverk kvėpavimo takus. Vienos rankos delną uždėk ant nukentėjusiojo kaktos ir švelniai atlošk galvą. Kitos rankos dviem pirštais pakelk smakrą.
 4. Patikrink kvėpavimą. Palenk savo skruostą ties nukentėjusiojo burna ir klausyk, pajausk ar jis kvėpuoja. Žiūrėk ar kilnojasi jo krūtinė. Tikrink ne ilgiau nei 10 sek.
 5. Jeigu nukentėjusysis nekvėpuoja, paprašyk šalia esančiojo atnešti AID aparatą.
 6. Pradėk gaivinimą (30 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimai) iki tol, kol bus atneštas ir prijungtas AID., tęsk veiksmus tol, kol elektrodai bus pritvirtinti prie nukentėjusiojo krūtinės.

Defibriliacija:

1. Įjunkite atneštą AID aparatą ir sek nurodymus.

2. Nuimk apsauginį popierių ir pritvirtink elektrodus prie nukentėjusiojo krūtinės taip, kaip nurodyta:

 • Pirmąjį elektrodą pritvirtink nukentėjusiojo krūtinės dešinės pusės viršutinėje dalyje, po raktikauliu.
 • Antrąjį elektrodą pritvirtink kairėje pusėje, po pažastimi.

3. AID pradės analizuoti širdies ritmą. Įsitikink, kad niekas neliečia nukentėjusiojo kol vyksta analizė. Vykdyk aparato duodamas balso ar vizualines komandas.

4. Priklausomai nuo AID tipo, jis arba atliks šoką automatiškai, arba pateiks nurodymą paspausti šoko mygtuką. Šoko metu nukentėjusysis gali "pašokti"; tai visiškai normalu.

5. AID nurodys jums tęsti reanimaciją dvi minutes prieš jam pakartotinai atliekant analizę.

6. AID pakartotinai analizuoja širdies ritmą.

7. Jei atsiranda požymių, kad nukentėjusysis atgauna sąmonę, pavyzdžiui, jis pradeda kosėti, atsimerkia, kalba ar tikslingai juda IR pradeda normaliai kvėpuoti, suteik jam stabilią šoninę padėtį. AID palik prijungtą prie nukentėjusiojo.

Svarbu:  Niekada nenaudokite AID kūdikiui iki vienerių metų.
                Niekada neišjunkite defibriliatoriaus ir nenuimkite elektrodų, net jei jums atrodys, kad
                nukentėjusysis atsigavo.

5. Pirmoji pagalba suaugusiajam, kuris užspringo

Gerklėje įstrigęs gabalėlis maisto ar kitas svetimkūnis gali užkimšti kvėpavimo takus, žmogus užspringsta.

Simptomai:

 1. Staiga tampa sunku kalbėti ir/arba kvėpuoti
 2. Žmogus griebiasi rankomis už gerklės – tai tarptautinis užspringimo ženklas
 3. Labai paraudęs veidas
 4. Nebegali, kalbėti, kosėti ar kvėpuoti

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą, įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

1. Jei nukentėjusysis kalba, kosti, bet kvėpuoja – nieko daryti nereikia. Skatink toliau kosėti. Stiprus kosulys yra geriausia svetimkūnio pašalinimo priemonė.

2. Jei nukentėjusysis negali kalbėti, kosėti ir įkvėpti, 5 kartus suduok per nugarą tarp menčių:

 • Atsistok nukėntėjusiajam iš šono ir šiek tiek iš nugaros.
 • Viena ranka prilaikyk jo kūno viršutinę dalį ir smarkiai palenk į priekį.
 • Kitos rankos delno pagrindu suduok 5 staigius smūgius per nugarą tarp menčių.
 • Patikrink ar po kiekvieno suduoto smūgio kvėpavimo takai atsilaisvino, svetimkūnis iškrito.

3. Jei 5 smūgiai per nugarą tarp menčių nepadėjo, atlik 5 Heimlicho stūmius viršutinėje pilvo dalyje:

 • Atsistok už nukentėjusiojo nugaros, apglėbk jį abiem rankomis ties viršutine pilvo dalimi, palenkdamas jį į priekį.
 • Sugniaužk vienos rankos kumštį ir sulenktu nykščiu pridėk jį prie viršutinės pilvo dalies tarp bambos ir krūtinkaulio apatinės dalies.
 • Kita ranka suimk suspaustą kumštį ir staigiu judesiu abiem rankomis padaryk paspaudimą, spausk gilyn ir į viršų.

4. Jei stūmiai nepadėjo, kartok veiksmus pakaitomis (5 stuktelėjimai ir 5 Heimlicho stūmiai).

5. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, nedelsiant kviesk greitąją pagalbą tel. 112 ir pradėk  gaivinti (30 krūtinės paspaudimų ir 2 įpūtimai).

Svarbu: Prieš darant įpūtimus, patikrinti burną, jeigu matomas svetimkūnis, kablio judesiu pirštu ištraukti.

6. Pirmoji pagalba nudegus

Nudegimas yra audinių pažeidimas, kurį sukelia karštis arba cheminės medžiagos, kai pažeidžiama oda ir galbūt po ja esantys audiniai.

Priežastys:

 • Karšti skysčiai, garai, objektai.
 • Cheminės medžiagos.
 • Elektros srovė.

Simptomai pagal nudegimo tipą:

 • Oda yra paraudusi, sausa, patinusi ir skaudanti – paviršinis odos nudegimas
 • Oda yra raudona ir patinusi, nudegimo vietoje susidaro pūslelės – gilus odos nudegimas
 • Oda yra sausa, sukietėjusi, apdegusi ir nejautri – labai stiprus odos nudegimas

   Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

 1. Nudegusią vietą skubiai šaldyk laikydamas ją po tekančio šalto vandens srove 10-15 minučių.
 2. Patogiai pasodink, atsargiai nuimk visus papuošalus, laikrodžius, diržus.
 3. Atšaldžius nudegusią vietą laisvai sutvarstyti steriliu tvarsčiu.
 4. Stebėk sąmonę ir kvėpavimą.

Svarbu: Nedėk ledo tiesiogiai ant nudegusios kūno vietos! Nešalink nieko, kas prilipo prie nudegimo vietos, nepradurk pūslių. Jei yra veido nudegimų, neuždenk jų, vėsink vandeniu, kol atvyks greitoji medicinos pagalba.

Kviesk greitąją pagalbą tel.112, jei:

 • Nukentėjusysis vaikas arba abejoji dėl nukentėjusiojo būklės;
 • Nudegimas yra gilus;
 • Žaizda yra didesnė nei delno dydis (1 % kūno);
 • Nudegimas yra ant veido, sąnarių sričių, gleivinės ar kvėpavimo takų;
 • Nudegimas yra sukeltas cheminių medžiagų, garų ar elektros srovės.  
7. Pirmoji pagalba smarkiai kraujuojant

Smarkus kraujavimas turi būti nedelsiant sustabdytas, nes netekus daug kraujo, gali ištikti šokas, o vėliau – mirtis.

Priežastys:

            Kraujavimas prasideda tada, kai nupjaunama ar perplėšiama viena iš kraujagyslių, o tai lemia, kad iš organizmo nuteka kraujas.

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

 1. Nuvilk ar prakirpk nukentėjusiojo drabužius virš žaizdos.
 2. Užsimauk vienkartines pirštines.
 3. Uždėk ant žaizdos sterilų tvarstį. Tiesiogiai pirštais arba delnu užspausk žaizdą.
 4. Pakelk ir palaikyk sužeistą galūnę aukščiau širdies lygio.
 5. Padėk nukentėjusiajam atsigulti, pakelk kojas (šoko prevencija).
 6. Nurodyk šalia esančiam žmogui iškviesti greitąją pagalbą tel. 112.
 7. Uždėk  spaudžiamąjį tvarstį ir sutvarstyk žaizdą, kas 10 min. tikrinkite kraujotaką žemiau tvarsčio.
 8. Jei kraujavimas nenustojo: dėk dar vieną tvarstį ant jau esančio tvarsčio.
 9. Užklok gulintį nukentėjusįjį ir stebėk jo būklę, kol atvyks greitoji pagalba.
8. Pirmoji pagalba ištikus šokui

Tai pavojinga gyvybei situacija, kuri išsivysto, kai sutrinka kraujotakos sistemos veikla, ir dėl to tokiems organams, kaip širdis ir smegenys, pradeda trūkti deguonies.

Priežastys:
         1. Didelio kraujo kiekio netekimas (netenkama daugiau kaip 1,2 litro kraujo) bet kokių
              traumų atvejais pvz. kraujavimas, nudegimai ar lūžimai.
 
       2.  Kitų kūno skysčių netekimas pvz. viduriavimas, vėmimas.

Simptomai:
Ankstyvi:
          1.  Greitas pulsas
          2.  Blyški, šalta, lipni oda
          3.  Prakaitavimas
Kai išsivysto
          4.  Greitas paviršutiniškas kvėpavimas
          5.  Silpnumas ir galvos svaigimas
          6.  Pykinimas ir galimai vėmimas
          7.  Troškulys
Sumažėjus smegenų aprūpinimui deguonimi
          8. Neramumas ir agresyvus elgesys
          9. Žiovulys ir žiopčiojimas gaudant orą
         10.Sąmonės netekimas ir pagaliau sustoja širdis

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

1. Nuramink nukentėjusįjį.

2. Padėk nukentėjusiajam atsigulti – ant kilimo ar antklodės, tai apsaugos jį nuo šalčio.

3. Pakelk ir paremk jo kojas, jei jos nesužeistos – taip, kad jos būtų aukščiau širdies lygio.

4. Kviesk greitąją pagalbą tel. 112.

5. Prasek drabužius, mažiau bus spaudžiamas kaklas, krūtinė ir liemuo.

6. Apklok jį antklode ar švarku, kad nesušaltų.

7. Stebėk sąmonę, kvėpavimą kol atvyks greitoji pagalba.

8. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę, atverk  kvėpavimo takus ir patikrink kvėpavimą, būk pasiruošęs gradėti gaivinimą.

Svarbu: Neduok nukentėjusiajam valgyti ar gerti, jei jis skundžiasi troškuliu, suvilgyk jo lūpas nedideliu kiekiu vandens.

9. Pirmoji pagalba kraujuojant iš nosies

Priežastys:

 • Plyšta šnervėse esančios smulkiosios kraujagyslės
 • Dėl smūgio į nosį
 • Intensyvus nosies krapštymas
 • Dažnas nosies pūtimas

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

 1. Pasilenk arba palenk nukentėjusįjį visu kūnu į priekį, išlaikant galvą ir stuburą vienoje linijoje.
 2. Užspausk nosies šnerves dviem pirštais ir laikyk 10- 15 minučių.
 3. Kvėpuok per burną.
 4. Uždėk šaltą kompresą ant sprando.
 5. Po 10-15 minučių atleisk nosies šnerves, kad patikrintum ar kraujavimas sustojo.
  Jei kraujavimas nesustojo, vėl užspausk nosies šnerves ir laikyk dar 10-15 minučių.  
 6. Jei praėjus 30 min. kraujavimas iš nosies nesustojo, būtinai kreipkis į medikus.

Svarbu: Neleisk nukentėjusiajam atlošti galvos, nes kraujas gali patekti į gerklę.

10. Pirmoji pagalba į žaizdą įsmigus svetimkūniui

Jei žaizdoje įstrigo svetimkūnis, nesistenk jo ištraukti, nes jis gali būti užspaudęs kraujagyslę ir sustabdęs kraujavimą, arba jį traukdamas gali dar labiau pakenkti.

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

 1. Užsimauk vienkartines pirštines.
 2. Užspausk žaizdą, spausdamas žaizdos kraštus abipus įsmigusio svetimkūnio, kad sustabdytum kraujavimą.
 3. Paguldyk nukentėjusįjį ir, jei gali, pakelk sužeistą galūnę aukščiau širdies lygio bei paremk ją kokiu nors daiktu iš apačios.
 4. Uždenk lengvai žaizdą ir iš jos kyšantį svetimkūnį tvarsčiu.
 5. Atsargiai apdėk binto ritinėliais svetimkūnį iš abiejų pusių, kad apsaugotum žaizdą ir stabilizuotum svetimkūnį.
 6. Lengvai bintuok nespausdamas kyšančio svetimkūnio.
 7. Organizuok nukentėjusiojo nugabenimą į ligoninę.

Jei svetimkūnis yra didelis, jis įsmigo į koją arba netoli gyvybiškai svarbaus organo ar akies, kviesk greitąją pagalbą tel. 112.

11. Pirmoji pagalba esant kaulų lūžiams

Simptomai:

 • Skausmas ir jautrumas lūžio srityje
 • Patinimas ir kraujosrūvos
 • Sunku judinti galūnę arba visai negali pajudinti
 • Galūnės deformacija, sutrumpėjimas
 • Žaizda, kurioje matomas kyšantys kaulų lūžgaliai

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

1. Patark nukentėjusiajam nejudėti, palik jį  tokioje padėtyje, kokioje radai.

2. Nebandyk ištiesinti deformuotos galūnės.

3. Padėk prilaikyti sužalotą ranką arba paprašyk nukentėjusiojo, kad pats ją prilaikytų kita ranka.

4. Stabdyk išorinį kraujavimą esant atviram lūžimui.

5. Apklok nukentėjusijį pirmosios pagalbos antklode, pledu ar paltu.

6. Stebėk nukentėjusiojo būklę kol atvyks greitoji pagalba.

Jei yra lūžusi ranka, gali gabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą automobiliu. Jei yra lūžusi koja – kviesk greitąją pagalbą tel. 112.

Jei reikia nukentėjusijį transportuoti/perkelti,  būtina prieš tai saugiai įtverti sužalotą galūnę.

7. Pritvirtink sužeistą kūno dalį prie sveikosios.

 • Lūžusią ranką pritvirtink trikampe skarele prie krūtinės.
 • Trikampe skarele parišk sužeistąją ranką per sveikąjį petį.
 • Skaros galus surišk virš kaklo.
 • Lūžusią koją atsargiai pritrauk prie sveikos kojos ir užfiksuok trikampiais tvarsčiais per sąnarius aukščiau ir žemiau sužeidimo vietos, kad mazgai būtų nesužeistoje pusėje.
 • Kas 10 min. tikrink įtvertos galūnės kraujotaką, jautrumą, šilumą ir spalvą.

Svarbu: Nebandyk atstatyti sužeistos galūnės į taisyklingą padėtį. Nespausk tiesiogiai kyšančių kaulo lūžgalių. Neduok nukentėjusiajam nieko gerti ar valgyti. Rankos ar riešo tinimo atveju nuimk apyrankes, žiedus ir laikrodžius.

12. Pirmoji pagalba pasitempus sąnario raiščius arba raumenį

Sąnario patempimas - patempiami ar suplėšomi raiščiai, kurie riša kaulus ties sąnariais.
Raumens patempimas - kai suplėšomas raumuo bei sausgyslės.

Simptomai:

 • Stiprus skausmas sąnario srityje, kuris sustiprėja judant
 • Negebėjimas pajudinti sąnario
 • Patinimas, kraujosrūva, pamėlynavimas                                                     

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

 1. Padėk nukentėjusiajam patogiai atsisėsti ar atsigulti, kad sužeista galūnė atsipalaiduotų.
 2. Uždėk šaltą kompresą pvz. ledo pakuotę ar atšaldytą audeklą.
 3. Stipriai subintuok tvarsčiu, palikdamas uždėtą kompresą.
 4. Pakelk ir paremk sužeistą galūnę, kad sumažėtų patinimas bei kraujosrūvos, kas 10 min. tikrink kraujotaką žemiau tvarsčio, jei kraujotaka sutrikusi, atlaisvink tvarstį.

Svarbu: Jei skausmas labai didelis, nukentėjusysis negali pajudinti sužeistos galūnės, būtina nugabenti jį į ligoninę.

13. Pirmoji pagalba esant stuburo traumai

Simptomai:

 • Kaklo ar nugaros skausmas
 • Pažeista nugaros dalis labai jautri
 • Normalūs nugaros linkiai gali būti laiptuoti, netaisyklingi arba pasisukę
 • Odos virš stuburo skausmingumas ir (arba) kraujosruva
 • Negebėjimas kontroliuoti galūnių, judesiai tampa silpni arba išnyksta
 • Išnyksta jutimai, arba atsiranda neįprastų pojūčių, pavyzdžiui, deginimo ar dilgčiojimo
 • Kvėpavimo sutrikimai

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

1.   Nuramink nekentėjusįjį ir paprašyk jo nejudėti.

2.   Paprašyk konkretų asmenį iškviesti greitąją pagalbą tel. 112.

3.   Stabilizuok nukentėjusiojo galvą, atsiklaupk už jo galvos ir atremk alkūnes į žemę ar savo kelius. Suimk rankomis nukentėjusiojo galvos šonus, išskėsk pirštus ir tvirtai laikyk neuždengdamas pirštais ausų.

4. Paprašyk šalia esančio žmogaus susukti antklodes, rankšluosčius ar drabužius ir padėti kiekvienoje nukentėjusiojo galvos pusėje.

5. Stebėk gyvybines funkcijas: kvėpavimą, sąmonę.

6. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę,  atverk kvėpavimo takus, patikrink kvėpavimą, suteik pirmąją pagalbą atsižvelgdamas/-a į jo būklę, būk pasiruošęs/-usi pradėti gaivinti.

Svarbu: Nejudink nukentėjusiojo, palik jį tokioje padėtyje, kokioje radai, nebent jo gyvybei gresia pavojus.

14. Pirmoji pagalba ištikus insultui

Insultas – tai sveikatos sutrikimas, kai nutraukiamas kraujo tiekimas smegenims, kurios nebegauna deguonies. Jį sukelia krešulys kraujagyslėje, kuris neleidžia kraujui patekti į dalį smegenų arba plyšus kraujagyslei kraujas išsilieja į smegenis.

Simptomai:

 • Staigus vienos ar abiejų kūno pusių nusilpimas ar sustingimas
 • Staigus apakimas ar regos sutrikimas
 • Staigus kalbos  ar kalbos suvokimo sutrikimas
 • Staigus ir stiprus galvos skausmas
 • Staigus sumišimas, nesusigaudymas aplinkoje
 • Svaigulys, stabilumas, nukritimas

 Būklei įvertinti – FAST (FACE-veidas, ARM -rankos , SPEECH TEST- kalba) metodas

 • Veido raumenų silpnumas – paprašyk nukentėjusiojo nusišypsoti, jis galbūt gebės šypsotis tik viena burnos puse, gali būti nusileidęs akies ar burnos kampas.
 • Rankos raumenų silpnumas – paprašyk pakelti rankas, galbūt galės pakelti tik vieną ranką.
 • Kalbos sutrikimas – užduok keletą klausimų ir įvertink, ar jis juos suprato. Įsitikink ar jis gali kalbėti? Ar kalba suprantamai?

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

1. Skubiai kviesk greitąją pagalbą tel.112.

2. Jei nukentėjusysis turi sąmonę, patogiai pasodink ar paguldyk nukentėjusįjį.

3.  Nuramink jį, pasuk jo galvą į šoną, jei teka seilės, nuvalyk rankšluoščiu.

4. Stebėk sąmonę ir kvėpavimą.

5. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę, atverk kvėpavimo takus ir patikrink kvėpavimą, suteik pirmąją pagalbą atsižvelgdamas/-a į jo būklę, būk pasiruošęs/-usi pradėti gaivinti.

Svarbu: Neduok nukentėjusiajam nieko gerti ar valgyti!

15. Pirmoji pagalba ištikus infarktui

Staigus dalies širdies raumens aprūpinimo krauju nutraukimas. Ištinka kai kraujo krešulys užkemša kraujagyslę ir dalis širdies raumens nebegauna kraujo.

Simptomai:

 • Nuolatinis stiprus skausmas už krūtinkaulio, kuris gali plisti į vieną ar abi rankas arba apatinį žandikaulį ir trukti ilgiau nei 2 minutes, nesumažėjantis atsigulus
 • Dusulys, silpnumas, prakaitavimas
 • Diskomfortas viršutinėje dalyje, primenantis virškinimo sutrikimą, pykinimas
 • Staigus, galvos svaigimas, sąmonės netekimas
 • Spaudimo, gniaužimo jausmas krūtinės srityje
 • Artėjančio pavojaus jausmas
 • Pelenų spalvos oda ir pamėlusios lūpos
 • Ryškus "oro gaudymas" ("oro badas")

Pirmoji pagalba :

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

 1. Nedelsdamas kviesk greitąją pagalbą tel. 112, pasakyk, kad įtari širdies smūgį.
 2. Nuramink nukentėjusijį, padėk jam atsisėsti į patogią, geriausiai pusiau sėdimą padėtį, paremk galvą ir pečius pagalve, po keliais padėk sulankstytą antklodę.
 3. Jei nukentėjusysis yra sąmoningas ir su savimi turi vaistų, padėk jam juos išgerti.
 4. Stebėk nukentėjusiojo sąmonę, kvėpavimą tol, kol atvyks greitoji pagalba.
 5. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverk kvėpavimo takus ir patikrink kvėpavimą, suteik pirmąją pagalbą atsižvelgdamas/-a į jo būklę, būk pasiruošęs/-usi pradėti gaivinti.
16. Pirmoji pagalba apalpus

Trumpalaikis sąmonės netekimas.

Simptomai:

 • Išblyškusi, šalta oda ir prakaitavimas
 • Trumpalaikis sąmonės netekimas, dėl kurio nukentėjusysis nukrinta
 • Silpnumas, svaigimas, pykinimas
 • Lėtas pulsas

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

 1. Padėk nukentėjusiajam atsigulti, pasirūpink, kad jam pakaktų gryno oro, atlaisvink varžančius drabužius ties kaklu, krūtine, liemeniu, paprašyk aplinkinių atsitraukti, pakelk nukentėjusiojo kojas aukštyn ir atremk į savo pečius.
 2. Nukentėjusiam atsigaunant, ramink jį ir padėk palaipsniui atsisėsti, apžiūrėk ar nėra sužeidimų.
 3. Palauk kol nukentėjusysis pilnai atsigaus. Nebūtina kviesti greitosios pagalbos, nebent nukentėjusiojo būklė negerėtų.

Svarbu: Jei nukentėjusysis neatgauna sąmonės per 5 min., kviesk greitąją pagalbą tel.112.

Atverk kvėpavimo takus ir patikrink kvėpavimą, suteik pirmąją pagalbą atsižvelgdamas/-a į jo sveikatos būklę, būk pasiruošęs/-usi pradėti gaivinti.

17. Pirmoji pagalba traukulių/epilepsijos priepuolio metu

Daugelio kūno raumenų nevalingi susitraukimai dėl smegenų elektrinės veiklos sutrikimų.

Simptomai ir eiga:

 • Staigus riktelėjimas
 • Sąmonės praradimas
 • Sustingimas, nugara išsitiesia
 • Garsus, pasunkėjęs kvėpavimas, o lūpos pilkšvai melsvos
 • Ritmiški raumenų traukuliai
 • Iš burnos gali tekėti putos (gali būti kraujingos jei žmogus įsikando į liežuvį ar lūpas)
 • Žiūrėjimas į viršų
 • Raumenys atsipalaiduoja, kvėpavimas tampa normalus, žmogus atsigauna
 • Po priepulio atsigavęs žmogus gali atrodyti apsiblausęs, neatsiminti, kas įvyko
 • Po priepolio žmogus gali giliai užmigti

Pirmoji pagalba:

1. Pasirūpink nukentėjusiojo saugumu.

 • Prilaikyk krentantį žmogų.
 • Patrauk aplink esančius pavojingus daiktus.

2. Išlik ramus, neleisk aplinkiniams artintis prie nukentėjusiojo.

3. Užfiksuok traukulių pradžios laiką.

4. Atlaisvink drabužius, po galva padėk minkštos medžiagos, kol traukuliai pasibaigs.

5. Pasibaigus traukuliams, jei nukentėjusysis giliai užmiega, atverk kvėpavimo takus, patikrink kvėpavimą, jei kvėpuoja - paguldyk į stabilią padėtį ant šono.

6. Stebėk gyvybines funkcijas: sąmonę ir kvėpavimą, įsidėmėk traukulių trukmę.

Svarbu:

 • Nedėk tarp dantų jokio kieto daikto!
 • Elkis atsargiai, kad neišgąsdintum nukentėjusiojo.
 • Neslopink traukulių fizine jėga, nelaikyk nukentėjusiojo.
 • Neduok nieko gerti priepuolio metu.

Kviesk greitąją pagalbą tel. 112, jei:

 • Traukuliai kartojasi arba priepuolis ištiko pirmą kartą;
 • Traukuliai trunka ilgiau nei 10 minučių;
 • Traukuliai ištiko nėščią moterį arba kūdikį;
 • Po traukulių žmogus neatgauna sąmonės.
18. Pirmoji pagalba apsinuodijus

Simptomai:

 • Vėmimas, kartais su krauju, vėliau viduriavimas
 • Spazmai, pilvo skausmai
 • Skausmas ar deginimo jausmas
 • Tuščios pakuotės netoli nukentėjusiojo
 • Sutrikusi sąmonė
 • Traukuliai

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

1. Identifikuok nuodus, nuramink nukentėjusįjį, jei jis sąmoningas paklausk, kokį kiekį ir kada prarijo, ieškok nuodų požymių.

2. Kviesk greitąją pagalbą tel. 112.

3. Apklok nukentėjusįjį paltu ar antklode, stebėk nukentėjusiojo gyvybines funkcijas: sąmonę ir kvėpavimą, išsaugok vėmalų pavyzdžius.

4. Jei nudegusios lūpos, nes nukentėjusysis nurijo medžiagą, kuri jas nudegino, duok jam dažnai mažais gurkšneliais gerti pieno ar vandens.

5. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverk kvėpavimo takus ir patikrink kvėpavimą, įsitikink, kad nukentėjusiojo burnoje nėra nuodingų medžiagų , būk pasiruošęs pradėti gaivinti.

Svarbu:

 • Niekada nebandyk sukelti vėmimo.
 • Dėvėk apsaugines pirštines, akinius ir (arba) kaukę.
 • Būk pasiruošęs/-usi daryti dirbtinį kvėpavimą, apsaugok save naudodamas/-a gaivinimui skirtą veido kaukę.
19. Pirmoji pagalba esant alergijai

Nenormali žmogaus organizmo imuninės sistemos reakcija į nekenksmingą alergiją sukeliančią medžiaga (alergeną).

 Simptomai:

 • Raudonas, niežtintis bėrimas ir pakilę odos plotai
 • Paraudusios, niežtinčios akys
 • Apsunkintas kvėpavimas
 • Rankų, pėdų ir (ar) veido patinimas
 • Pilvo skausmas, vėmimas, viduriavimas

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

       1.  Įvertink požymius ir simptomus, paklausk nukentėjusiojo ar jis žino apie savo alergiją.
       2.  Jei įmanoma, pašalink alergeną arba perkelk nukentėjusįjį ten, kur jo nėra.
       3.  Pasirūpink, kad nukentėjusysis išgertų savo turimus vaistus.
       4.  Jei nerimauji dėl jo būklės, kreipkis į gydytoją.

       5. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę,  atverk kvėpavimo takus ir patikrink kvėpavimą,
            suteik pirmąją pagalbą atsižvelgdamas/-a į jo būklę, būk pasiruošęs/-usi pradėti gaivinti.

Svarbu: Jei nukentėjusiojo būklė blogėja, jam sunku kvėpuoti ar jis akivaizdžiai blogai jaučiasi - kviesk greitąją pagalbą tel.112.

20. Pirmoji pagalba ištikus anafilaksijai

Kai į kraują išskiriamos cheminės medžiagos, kurios išplečia kraujagysles, todėl krinta kraujo spaudimas, susiaurėja kvėpavimo takai, pasidaro sunku kvėpuoti, gyvybiškai svarbūs organai negauna pakankamai deguonies.

Priežastys:

 • Alerginę reakciją sukelia riešutai, moliuskai, kiaušiniai, vapsvų ir bičių įgėlimai, lateksas, tam tikri vaistai

Simptomai:

 • Raudonas, niežtintis bėrimas, pakilę odos plotai
 • Rankų, pėdų, veido patinimas
 • Paraudusios, niežtinčios, ašarojančios akys
 • Pilvo skausmas, viduriavimas, pykinimas, vėmimas
 • Pasunkėjęs kvėpavimas, dėl to nukentėjusysis švokščia ir “gaudo orą“
 • Blyški ar paraudusi oda
 • Staiga atsiradusi sloga, čiaudulys, kosulys
 • Matomas liežuvio ir gerklės patinimas, pabrinkimas aplink akis
 • Sumišimas, baimės jausmas, nesiorientavimas aplinkoje
 • Sąmonės praradimas

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

 1. Nedelsdamas kviesk greitąją pagalbą tel. 112.
 2. Jei nukentėjusysis turi vaistų, padėk jam susišvirkšti juos.
 3. Padėk nukentėjusiajam atsisėsti taip, kad jam būtų kuo lengviau kvėpuoti. Jei nukentėjusysis išblykšta, padėk jam atsigulti ir pakelti kojas.
 4. Nuramink jį, stebėk gyvybines funkcijas: sąmonę, kvėpavimą tol, kol atvyks greitoji pagalba.
 5. Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverk kvėpavimo takus ir patikrink kvėpavimą, suteik pirmąją pagalbą atsižvelgdamas/-a į jo būklę, būk pasiruošęs/-usi pradėti gaivinti.
21. Pirmoji pagalba ištikus astmos priepuoliui

Simptomai:

 • Apsunkintas kvėpavimas
 • Dusulys, švokštimas
 • Sunku kalbėti, todėl sakiniai būna trumpi, kalbama pašnibždomis
 • Kosulio priepuoliai
 • Pamėlynavę lūpos ar veidas
 • Nerimas, baimė
 • Sąmonės netekimas

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

 1. Išlik ramus ir nuramink priepuolio ištiktą žmogų.
 2. Padėk nukentėjusiajam susirasti inhaliatorių ir įsipurkšti vaistų, jeigu jį turi.
 3. Paprašyk jo, kad kvėpuotų ramiai ir giliai.
 4. Padėk jam atsisėsti į patogią padėtį, stebėk gyvybines funkcijas: sąmonę, kvėpavimą.
 5. Nesunkus priepuolis turėtų nurimti per kelias minutes.
 6. Jei nukentėjusiojo būklė pablogėja, jis praranda sąmonę, būk pasiruošęs/-usi pradėti gaivinti.

Svarbu:  Kviesk greitąją pagalbą tel. 112 tuo atveju, jei:

 • nukentėjusiojo būklė pablogėja, jis praranda sąmonę;
 • astmos priepuolis pasireiškė pirmą kartą;
 • po vaistų inhaliavimo ir praėjus 5 minutėms nėra pagerėjimo.
22. Pirmoji pagalba įgėlimo ar įkandimo atveju

Simptomai:

 • Jaučiamas stiprus skausmas įgėlimo vietoje
 • Įgėlimo vieta paraudusi, galimai patinusi
 • Odos niežėjimas
 • Įgėlimo vietoje yra geluonis

Pirmoji pagalba įgėlus bitei:

 1. Nuramink nukentėjusįjį.
 2. Jei vabzdys matomas, nubrauk ar nugrandyk jį, pavyzdžiui, banko kortelės kraštu arba nagu.
 3. Nespausk geluonies, nes suspaudus geluonį į žmogaus organizmą gali patekti dar daugiau nuodų.
 4. Pakelk įgeltą kūno dalį, uždėk šaltą kompresą, kad sumažėtų skausmas ir tynimas.
 5. Numauk nuo įgeltos galūnės žiedus, apyrankes, laikrodžius, nusek papuošalus.
 6. Stebėk gyvybines funkcijas: sąmonę ir kvėpavimą.

Svarbu: Pasireiškus alerginei reakcijai ar anafilaksinio šoko požymiams (apsunkintas kvėpavimas ir/ar veido ir kaklo patinimas), skubiai kviesk greitąją pagalbą tel. 112, stebėk sąmonę ir kvėpavimą.

Ypatingas atvejis: Įgėlimai į burną ir kaklą. Jie labai pavojingi, nes gali ištinti burnos ir (ar) gerklės audiniai ir užblokuoti kvėpavimo takus. Jei audiniai pradeda tinti:

 • Skubiai kviesk greitąją pagalbą tel. 112, duok nukentėjusiajam čiulpti ledo kubelį ar mažais gurkšneliais gerti šaltą vandenį, stebėk sąmonę ir kvėpavimą.

Pirmoji pagalba įkandus erkei:

1. Kuo skubiau pašalink erkę.

2. Pincetu suimk erkę kuo arčiau odos ir tolygiai, tiesiu judesiu trauk į viršų.
Netrauk staigiai, nes nutrūks burninė dalis ir išleis infekuotus skysčius!

3. Įkandimo vietą dezinfekuok, nuplauk žaizdą vandeniu su muilu ir patepk spiritu.

4. Jeigu įkandimo vietoje atsirado paraudimas ir blogai jautiesi, būtinai kreipkis į gydytoją

Svarbu: Traukdamas/-a nespausk už erkės pilvuko, kad nepatektų  į žaizdą "Laimo ligos" sukelėjų. Netepk erkės įkandimo vietos aliejumi, žibalu ar sviestu.

5. Jeigu nepavyko pašalinti erkės pačiam/-iai, nedrąskyk, bet nuvyk į gydymo įstaigą.

6. Jeigu įkandimo vietoje atsirado paraudimas ir blogai jautiesi, būtinai kreipkis į gydytoją.

Pirmoji pagalba įkandus gyvūnui:

Negilus įkandimas

 1. Švariai nusiplauk rankas su muilu, užsidėk vienkartines pirštines.
 2. Kruopščiai plauk žaizdą nuo vidurio į išorę šiltu vandeniu su muilu.
 3. Pakelk ir prilaikyk įkandimo vietą.
 4. Žaizdai nustojus kraujuoti, ją sutvarstyk.
 5. Visas kąstines žaizdas turi apžiūrėti medikai.

Gili žaizda

 1. Stipriai užspausk kraujuojančią žaizdą steriliu tvarsčiu ar švarios medžiagos skiaute.
 2. Uždėk spaudžiamąjį tvarstį.
 3. Pakelk ir prilaikyk įkąstą kūno dalį.
 4.  Sutvarstyk žaizdą.
 5. Jei tvarstis permirksta, jo nenuimdamas ant viršaus uždėk papildomą tvarstį.
 6. Užklok nukentėjusįjį antklode, kviesk greitąją pagalbą tel. 112.

Svarbu: Gyvūnui perkandus nukentėjusiojo odą, yra galimybė susirgti stablige, todėl būtina kreiptis į gydytoją. Įkandus žmogui yra nedidelė rizika nukentėjusiajam užsikrėsti hepatito virusu, todėl taip reikalinga gydytojo apžiūra.

23. Pirmoji pagalba nušalus

Simptomai :

 • Iš pradžių būna dilgčiojimo pojūtis
 • Odos pabalimas, po jo nutirpimas/nejautra
 • Odos sukietėjimas, oda tampa neelastinga
 • iš pradžių oda pabąla, vėliau tampa dėmėta ir melsva
 • Sveikstant oda parausta, gali tapti karšta ir skausminga, gali atsirasti pūslių

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

       1.  Prieš atšildydamas/-a nušalusias kūno dalis nugabenk nukentėjusįjį į šiltą patalpą.

       2.  Atlaisvink nušalusią kūno dalį, numauk veržiančius daiktus pvz. žiedus, pirštines ar
            batus.
  
    3.  Pažeistas sritis šildyk savo delnais, skraiste, arba nukentėjusysis turi laikyti jas po savo 
             pažastimis, stenkis netrinti pažeistų vietų, kadangi gali pažeisti odą ar kitus audinius.

       4.  Pažeistas dalis panardink į šiltą vandenį, kruopščiai nusausink ir lengvai
             sutvarstyk ar panaudok sausus tvarsčius.
       5.  Tam, kad sumažintum patinimą, pakelk pažeistas galūnes.

Svarbu:

 • Nugabenk ar  nusiųsk nukentėjusįjį į ligoninę;
 • Nešildyk nušalusios pėdos, jei reikia eiti toliau;
 • Nešildyk nušalusios vietos karštu vandeniu;
 • Šilumos šaltinis neturi būti arti pažeistos kūno vietos.
24. Pirmoji pagalba perkaitus

Smarkiai ir ilgai prakaituojant, organizmas netenka daug skysčių ir druskų.

Simptomai:

 • Galvos skausmas, svaigimas
 • Dezorientacija, neramumas
 • Karšta, paraudusi ir sausa oda
 • Prakaitavimas, išblyškusi, lipni oda
 • Rankų, kojų ar pilvo mėšlungis
 • Aukšta (virš 40 laipsnių) temperatūra
 • Vėmimas, viduriavimas

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

       1. Perkelk nukentėjusįjį į vėsią, pavėsingą vietą.
       2. Duok gerti daug vandens, jei gali, jį truputį pasūdyk.
       3. Kviesk greitąją pagalbą tel. 112.
       4. Stebėk: sąmonę, kvėpavimą.

       5. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę, patikrink kvėpavimą, būk pasiruošęs pradėti gaivinimą.

Svarbu: Net jei nukentėjusysis greitai atsigauna, patark jam kreiptis medicininės pagalbos.

25. Pirmoji pagalba ištikus šilumos smūgiui
 • Ištinka tada, kai kūnas prakaituodamas nebepajėgia išgarinti šilumos
 • Šią būklę sukelia liga arba ilgas būvimas karštyje ir drėgmėje

Simptomai :

 • Galvos skausmas, galvos svaigimas ir diskomfortas
 • Nerimas ir dezorientacija
 • Karšta, paraudusi ir sausa oda
 • Aukšta (virš 40 laipsnių) temperatūra
 • Greitas reakcijos lygio blogėjimas

Pirmoji pagalba:

Prieš pradėdamas teikti pirmąją pagalbą įsitikink savo, nukentėjusiojo ir aplinkos saugumu.

1.  Greitai nugabenk nukentėjusįjį į vėsią vietą, nuimk kiek įmanoma daugiau drabužių.

2.   Kviesk greitąją pagalbą tel. 112.

3.  Padėk nukentėjusiajam atsisėsti, paremk jį pagalvėmis, suvyniok jį į šaltą, drėgną audeklą, kuris turi būti nuolat drėkinamas pilant ant jo šaltą vandenį.

4. Kai nukentėjusiojo kūno temperatūra taps normali, drėgną audeklą pakeisk sausu.

5. Stebėk nukentėjusiojo sąmonę, kvėpavimą.

6. Jei nukentėjusysis praranda sąmonę, atverk kvėpavimo takus ir patikrink kvėpavimą, suteik atitinkamą pirmąją pagalbą atsižvelgdamas/-a į jo būklę.

26. Psichologinė pirmoji pagalba

Nelaimingo atsitikimo vietoje žmonės dažnai būna šokiruoti, išsigandę, pasimetę, pikti/agresyvūs.

Pirmoji pagalba:

        1.  Kelis kartus lėtai ir giliai įkvėpk, nusiramink.

        2.  Prieik prie nukentėjusiojo, paliesk jo petį ar ranką.

        3.  Kalbėk su nukentėjusiuoju.

        4.  Įdėmiai klausyk ką jis sako/ pasakoja.

        5.  Sąžiningai pasakyk, kas nutiko ir kas bus toliau.

        6.  Laikyk pašalinius asmenis toliau, atokiai nuo nukentėjusiojo.
        7.  Stebėk nukentėjusiojo būklę, jei būtina, suteik atitinkamą pirmąją pagalbą.

Svarbu: Nepalik nukentėjusiojo vieno!